Djurbegravningsplats

Nedgr?vning av d?da djur f?r inte medf?ra risker f?r m?nniskors eller djurs h?lsa (H?lsoskyddslagen § 24). V?nligen beakta nedanst?ende anvisningar!

  • V?lj en gravplats inom det inh?gnade omr?det.
  • Djur som v?ger under 40 kg skall t?ckas med ett jordlager som ?r minst 50 cm tjockt. St?rre djur skall t?ckas med ett minst 1 m tjockt jordlager.
  • T?ck omedelbart ?ver djuren p? ett s?dant s?tt att inte r?var, r?ttor, f?glar eller andra djur kommer ?t de nedgr?vda djuren.
  • Gr?v inte ner djur i plasts?ckar eller i andra material som inte f?rmultnar.
  • M?rk tydligt ut graven med stenar, skyltar el. dyl.
  • Om ni har fr?gor ang?ende hanteringen eller nedgr?vning av d?da djur, kontakta stadens veterin?r (06-7220028).
  • F?r sk?tseln av omr?det ansvarar stadens tr?dg?rdsm?stare (06-7856209).

 

Djurbegravningsplats

Kartlager