N?ringsliv

Nykarleby ?r k?nt f?r sin starka f?retagaranda som syns i allt fr?n den levande sm?f?retagarkulturen och den unika p?lsn?ringen till v?rldsledande storf?retag som KWH Mirka och Prevex. Redan i gymnasiet kan v?ra elever v?lja speciallinjen i f?retagskunskap och samarbeta med nejdens n?ringsliv.

Genom en aktiv n?ringspolitik vill vi skapa gynnsamma f?ruts?ttningar f?r b?de sm? och st?rre f?retag. H?r finns alltid rum f?r nya idéer.