Gym Hercules

Att tr?na p? Gym Hercules en m?nad kostar 25 euro. Du kan k?pa kort f?r en eller flera m?nader eller f?r ett helt ?r. Ett ?rskort kostar endast 170 euro. Studerande, ungdomar 15 - 18 ?r, pension?rer och arbetss?kande f?r rabatt.

Fyll i samtliga f?lt i formul?ret och tryck p? "skicka" s? kan du h?mta din pollett fr?n Stj?rnhallen inom tre dagar.

Observera att en m?nads gympollett m?ste betalas kontant eller med kort vid Stj?rnhallen.

*) Ange h?r vilket datum du vill att gympolletten aktiveras.
**)De som tillh?r en rabattgrupp b?r kunna visa upp intyg p? detta.

Hj?rtligt v?lkommen!

Bakgrund bla

Bli gymkund

 • Ett helt ?r f?r 170 euro: Att tr?na p? Gym Hercules en m?nad kostar 25 euro. Du kan k?pa kort f?r en eller flera m?nader eller f?r ett helt ?r. Ett ?rskort kostar endast 170 euro. Studerande, ungdomar 15 - 18 ?r, pension?rer och arbetss?kande f?r rabatt.

 • Tillg?ng till gymmet med pollett: Gym Hercules ?r ?ppet n?r Du vill. Med polletten ?r gymmet ?ppet alla dagar mellan kl 06.00 och kl. 22.00, undantaget vid st?dning av gymmet samt vid Arbiskurser s? gymmet ?r st?ngt. N?r den betalda tiden f?r polletten utg?tt slutar den att fungera och skall l?mnas tillbaka till personalen i hallen eller f?rnyas.

 • Best?lla gympollett: Du kan best?lla gympollet direkt genom att fylla i formul?ret h?r ovan. Best?llning kan ?ven g?ras vid Stj?rnhallens Info och fr?n Kultur&Fritid (Topeliusesplanaden 7). Polletten kan sedan h?mtas inom tre dagar fr?n Stj?rnhallens info. Du kan betala poletten kontant eller med kort vid Stj?rnhallens info eller v?lja faktura p? gymavgiften. En m?nad betalas alltid kontant. (F?rm?nssedlar/Kuntosetelit godtas som betalning, men du b?r d? g?ra best?llningen och betalningen vid Kultur & Fritid eller Stj?rnhallen)
Bakgrund bla

Trivselregler

 • Anv?nd inneskor samt tr?ningskl?der.
 • Ytterkl?der, ytterskor och v?skor ska l?mnas i omkl?dningsrum eller i f?rvaringsfack.
 • Anv?nd maskiner och redskap varsamt.
 • L?gg alltid tillbaka vikter och redskap n?r du ?r klar
 • Vid eventuella fel p? maskinerna, meddela ?vervakaren.
 • Ge plats f?r andra n?r du g?r en paus vid en tr?ningsmaskin.
 • D?rrarna ska alltid h?llas st?ngda (m?jliga undantag vid bokade tider, d? ledaren ser till att st?nga d?rren efter sig).
 • Alla anv?ndare har egen gympollet, du beh?ver allts? inte ?ppna d?rren ?t n?gon.
 • L?mna inga tunga vikter p? skivst?nger eller maskiner, n?gon annan ska tr?na efter dig.
 • Anv?nd g?rna handduk n?r du tr?nar. Det finns ocks? papper och reng?ringsmedel att torka av maskinerna med.
 • Spela g?rna musik i cd-spelaren, men h?ll en m?ttlig ljudniv? med tanke p? andra anv?ndare.
 • Om du ?r den sista som l?mnar gymmet, st?ng av musiken. Ljudmixern beh?ver du inte sl?cka, ej heller lamporna, de slocknar automatiskt.
 • ?ldersgr?nsen f?r att vistas i gymmet ?r 15 ?r.


Med dessa enkla regler hoppas vi kunna g?ra Hercules till ett trivsamt gym f?r er alla!

Bakgrund bla

Anv?ndarinformation

 • Polletten ?r personlig och varje anv?ndare f?r sin egen fyrsiffriga kod att anv?nda. Man kommer in via ytterd?rren fr?n Skogsvallssidan (om ej hallen i ?vrigt ?r ?ppen) genom att s?tta polletten mot kodl?set och sl? in sin personliga kod.

 • Inne i hallen kommer du in till Hercules genom att endast visa polletten mot l?saren p? v?ggen bredvid d?rren.

 • Gymanv?ndarna kommer in dagligen mellan 06 och 22 (f?rutom n?gra kurstillf?llen) och omkl?dningsrummen med dusch och bastu st?r till anv?ndarnas f?rfogande. (Under vinters?songen ?r bastuna varma varje vardagskv?ll, under sommars?songen bara vissa kv?llar i veckan).

 • ?r du os?ker hur du skall anv?nda polletten eller om den ”strejkar”, ring 050 5827 444 eller 044 7219 079 , eller kontakta ?vervakaren vid hallen.

 • Kultur och fritids personal f?rbeh?ller sig r?tten att kontrollera att pollett och person ?verensst?mmer. N?r den betalda tiden f?r polletten utg?tt slutar den att fungera och skall l?mnas tillbaka till personalen i hallen eller f?rnyas. F?r borttappad pollett debiteras 15 €.