Delta & P?verka

Vad tycker du? St?ll fr?gor, skicka f?rslag eller kom med ber?m, kritik eller kommentarer.

Vi f?rs?ker svara inom fem arbetsdagar. Elektroniska meddelanden skickas p? avs?ndarens ansvar. L?mna bort k?nsliga uppgifter som personbeteckning, bankkontonummer och uppgifter om h?lsotillst?nd.

Bakgrund bla

Ge respons

Vad tycker du? St?ll fr?gor, skicka f?rslag eller kom med ber?m, kritik eller kommentarer.

Vi f?rs?ker svara inom fem arbetsdagar. Elektroniska meddelanden skickas p? avs?ndarens ansvar. L?mna bort k?nsliga uppgifter som personbeteckning, bankkontonummer och uppgifter om h?lsotillst?nd.

Ge respons

Bakgrund bla

Centrumutveckling

Vi vill g?rna h?ra din ?sikt om Nykarleby centrums framtid.

Vilka funktioner och vilken service vill du se i v?r stadsk?rna?

Till formul?ret

Bakgrund bla

G?r ett inv?narinitiativ

Du som inv?nare kan komma med initiativ till kommunen i fr?gor som g?ller v?r verksamhet. Initiativet kan vara fritt formulerat. Kom ih?g att l?gga med dina egna kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-postadress).

Initiativet kan skickas elektroniskt:

Inv?narinitiativ

eller per post till adressen:

Nykarleby stad
Topeliusesplanaden 7
66900 Nykarleby

Bakgrund bla

Ungdomsfullm?ktige

Vill du vara med och p?verka i din egen stad? ?r du mellan 13 och 20? D? kan du st?lla upp i valet till ungdomsfullm?ktige. Medlemmarna utses av stadsstyrelsen, f?r tv? ?r i taget. Vi har m?ten 5-6 g?nger per ?r och har ocks? m?jlighet att delta i n?mndm?ten. Som handledare fungerar stadens ungdomsledare.

Kontakta ungdomsfullm?ktige via

 ungdomsfullmaktige@nykarleby.fi

 nykarlebyungdomsfullmaktige

Bakgrund bla

L?s mera om hur du kan g?ra din r?st h?rd i nationella sammanhang