Bygglov

1. Kontakt & r?dgivning
2. Syner
3. Tillst?ndsans?kan
4. Behandling & beslut

Byggnadsinspektionens bes?ksadress

Nykarleby stad
Byggnadsinspektionen
Topeliusesplanaden 7
66900 Nykarleby

Byggnadsinspekt?r
Tommy Isaksson
Tommy.Isaksson@nykarleby.fi
Bitr. Byggnadsinspekt?r
Jonas Andersson
Jonas.Andersson@nykarleby.fi
Kanslist
Tanja Markkula
Tanja.Markkula@nykarleby.fi

Kontakt & r?dgivning

 • Tommy
  • R?dgivning
  • Handl?ggning av bygglov och tillst?nd
  • Handl?ggning av undantag och planeringsbehov
  • ?vervakning och syner
  • Markt?kts?vervakning
 • Jonas
  • R?dgivning
  • ?vervakning, syner och utp?lningar
  • Fastighetsskatteprojekt (l?nk till projektsida)
 • Tanja
  • Info
  • Blanketter
  • Mottagning av ans?kningar

 

Markanv?ndnings- och bygglagen 

Markanv?ndnings- och byggnadsf?rordningen 

Byggnadsordning

Ans?kan om tillst?nd f?r milj??tg?rder 

house forest 3d wallpaper 1024x576

?renden som behandlas av milj?- och byggnadsn?mnden:

 • Djurstall, skugghus
 • Industribyggnader med arbetsplatser
 • Byggnader med flera ?n tv? bost?der
 • Byggande p? oplanerade omr?den
 • ?vriga st?rre projekt

N?mndemedlemmar 

house forest 3d wallpaper 1024x576

?renden som behandlas av byggnadsinspekt?ren:

 • Bostadshus/parhus p? planerade omr?den
 • Fritidsbost?der
 • Ekonomi- och lagerbyggnader
 • Bergv?rme, avloppssystem
 • ?vriga mindre ?renden

 

Syner

Syner utf?rs enligt villkoren i tillst?ndsbeslutet och best?lls av byggherren.

Varje tillst?nd ska slutsynas och varje syn ing?r i bygglovsavgiften.

De vanligaste synerna ?r:

 • Anm?lan om p?b?rjande
 • Utp?lning
 • Armeringssyn
 • Konstruktionssyn
 • Ventilationssyn
 • Ibruktagningssyn
 • Slutsyn

Bygglovsans?kan l?mnas in till byggnadsinspektionen

Nykarleby stad
Byggnadsinspektionen
Topeliusesplanaden 7
66900 Nykarleby

blurry blue background iii wallpaper 1366x768

Till en normal bygglovsans?kan beh?vs vanligen f?ljande handlingar:

Till en normal bygglovsans?kan beh?vs vanligen f?ljande handlingar:

 • Bygglovsans?kan
 • Bygglovsritningar (situationsplan, planritning, sk?rning, fasader) i tv? serier
 • H?rande av grannar
 • Energicertifikat
 • Avloppsutredning
 • F?rgs?ttningsplan
 • Grundutredning
blurry blue background iii wallpaper 1366x768

?vriga tillst?ndsblanketter:

 • Ans?kan om arbetsledare
 • Ans?kan om undantag eller planeringsbehov
 • Bed?mning av projekterarnas beh?righet
 • Borrningsrapport
 • Fukts?kerhetsbeskrivning
 • Grannes medgivande
 • H?rande av granne
 • Inspektionsprotokoll
 • Ans?kan om rivningslov
 • Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall
 • Utredning ?ver befintligt avloppssystem
 • Avloppssystem f?r sm? vattenm?ngder

Behandling & beslut

Bygglov och tillst?nd behandlas vanligen inom 1-6 veckor efter inl?mnandet. Byggnadsinspektionen kontaktar s?kanden om handlingarna b?r kompletteras eller korrigeras f?re behandlingen. Milj?- och byggnadsn?mnden sammantr?der i regel var sj?tte vecka.

Undantag behandlas av stadsstyrelsen inom 1-3 m?nader efter inl?mnandet till byggnadsinspektionen.

Planeringsbehov behandlas av milj?- och byggnadsn?mnden.

Tillst?ndsbeslutet skickas per post och fakturan s?nds separat. Beg?ran om ompr?vning f?r tj?nstemannabeslut kan g?ras inom 14 dagar och f?r milj?- och byggnadsn?mndens beslut ?r besv?rstiden 30 dagar.