Sammankomster begr?nsas forts?ttningsvis till tio personer

5.2.2021

Regionf?rvaltningsverket i V?stra och Inre Finland f?rbjuder med st?d av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla
offentliga tillst?llningar och allm?nna sammankomster inomhus och utomhus i sitt verksamhetsomr?de.

Offentliga tillst?llningar och allm?nna sammankomster med h?gst 10 (tio) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgr?nsade
omr?den utomhus i kommunernas omr?den i Birkalands, Mellersta Finlands och Vasa sjukv?rdsdistrikt och i Punkalaidun kommun
under f?ruts?ttningen att man kan trygga s?kerheten i dem.

Beslutet ?r i kraft under perioden 9.2–1.3.2021.G? till "Aktuellt"