Nykarleby stad informerar om ?tg?rder f?r att f?rhindra spridningen av epidemin

3.3.2021

Social- och h?lsov?rdsministeriet har i enlighet med vad som f?rordas i statsr?dets principbeslut av den 26 januari 2021 gjort en komplettering av handlingsplanen f?r genomf?randet av hybridstrategin. De f?reslagna ?tg?rderna ska ge till?ggstid f?r att genomf?ra vaccinationerna.

Information om vad som enligt Social- och h?lsov?rdsministeriet g?ller f?r de omr?den som bed?mts vara i samh?llsspridningsfasen eller i ett l?ge som kan j?mst?llas med den finns i hybridstrategin (l?nk), s?rskilt del 3 och bilaga 4 som uppdaterats den 25 februari 2021. Social- och h?lsov?rdsministeriets styrning och rekommendationer har f?r ?sterbottens behandlats och preciserats av Coronasamordningsgruppen i ?sterbotten.

Nykarleby stad p?minner d?rf?r om f?ljande:

  • Rekommendation om omfattande distansarbete har f?rl?ngts till 31.3.2021 och riktas b?de till offentliga och privata arbetsgivare.
  • Maximal rekommendation att anv?nda munskydd f?r alla i ?ldrarna 12 ?r och upp?t, i kraft till och med 31.3.2021.
  • Rekommendationer till befolkningen och verksamhetsut?varna att hobbyverksamhet i grupp avbryts f?r vuxna till och med 31.3.2021.
  • Vuxnas (i ?ldern 20 och upp?t) hobbyverksamhet som sker inomhus avbryts
    • Rekommendationen g?ller ?ven privata akt?rer.

  • P?minnelse om anvisningarna f?r h?lsos?kerhet (se till hygien, h?ll minst 2 meters s?kerhetsavst?nd, f?lj karant?nanvisningar med mera).
  • Rekommendationer att befolkningen undviker privata tillst?llningar med fler ?n sex (6) personer till och med 31.3.2021.
  • Regionf?rvaltningsverket f?r V?stra och Inre Finland har i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar 58 § 1 moment f?rbjudit alla publika evenemang och offentliga tillst?llningar inom- och utomhus. Det g?r ?nd? att ordna publika evenemang och offentliga tillst?llningar inomhus och p? avgr?nsade omr?den utomhus, med h?gst 6 (sex) deltagande personer, f?rutsatt att s?kerheten kan garanteras (l?nk till beslutet). Best?mmelsen ?r i kraft 2.3.–31.3.2021.


G? till "Aktuellt"