K?ksbitr?de

5.3.2021

K?ksbitr?de/st?dare i en poolbefattning s?kes. Arbetsplatsen kan variera enligt behov p? stadens enheter. Endera jobbar man med endast k?ksuppgifter p? n?got centralk?k eller s? jobbar man med k?k och st?duppgifter p? olika daghem.

De dagar man jobbar p? daghem ing?r att tillreda frukost, servera lunch som kommer fr?n centralk?k och att st?lla till mellanm?let. Undanst?dning + diskning i k?ket och st?dning av daghemmets alla ytor.

Arbetstiden f?r arbetet ?r minst 72 %, men kan vara upp till heltid beroende p? behov och var man jobbar.

Ans?kan och mer information: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/koksbitrade-343276-4/G? till "Aktuellt"