Coronasamordningsgruppens meddelande 9.2.2021: L?get mycket allvarligt

10.2.2021

Centralsjukhuset ?r i full beredskap p? grund av det r?dande coronal?get

Vasa centralsjukhus ?r nu i full beredskap p? grund av det f?rs?mrade coronal?get i regionen. Man har nu ?kat antalet v?rdplatser som kan anv?ndas i v?rden av coronapositiva patienter till 10 stycken.

Centralsjukhuset f?rbereder sig ocks? p? att ?ppna en separat avdelning f?r v?rden av coronapatienter. Avdelningen kan ?ppnas inom ett dygn efter att ledningen beslutat att man ska ?ppna en dylik avdelning. P? sjukhuset v?rdar man f?r tillf?llet ?tta personer p? grund av coronaviruset, och den separata avdelningen ?ppnas om antalet ?nnu ?kar. ?verg?ngen till full beredskap p?verkar f?r tillf?llet inte den ?vriga verksamheten p? sjukhuset.

– Vi kan f?r n?rvarande sk?ta alla ?verenskomna v?rd?tg?rder och ingrepp i normal ordning, det h?r g?ller ?ven exempelvis operationsverksamheten. L?get utv?rderas dagligen, s?ger sjukv?rdsdistriktets direkt?r Marina Kinnunen.

 

L?get ?r mycket allvarligt

Under de sju senaste dagar har man bekr?ftat 113 nya coronafall i ?sterbotten. Samtidigt som man i genomsnitt utf?r 400 test per dag. F?r n?rvarande ?r 1200 personer i karant?n. Fr?n och med b?rjan av epidemin har ?tta personer i sjukv?rdsdistriktet avlidit p? grund av coronaviruset.  I forts?ttningen kommer centralsjukhuset att publicera information om coronarelaterade d?dsfall i regionen varannan vecka.

– L?get ?r mycket allvarligt, f?r trots alla rekommendationer och begr?nsningar ?kar antalet smittfall fortfarande. Dessutom ?r det ocks? orov?ckande att man inte lyckats klarl?gga alla smittk?llor, s?ger Marina Kinnunen.

F?r att f?rhindra spridningen av viruset ?r det extremt viktigt att orka f?lja myndigheternas restriktioner och rekommendationer.

 – Epidemin ber?r oss alla p? ett eller annat s?tt och vi har det alla tungt just nu. Ju snabbare vi kan d?mpa spridningen, desto snabbare kan vi h?va restriktionerna, s?ger Marina Kinnunen.

Tr?skeln f?r att f? testa sig ?r l?g. Coronasamordningsgruppen vill ocks? tacka inv?narna f?r att de aktivt l?tit testa sig.

 

Kommuner och skolor reagerar raskt

Kommunerna och skolorna i regionen agerar mycket effektivt i samband med exponeringar. Klasser och till och med hela skolor har vid behov ?verg?tt till distansundervisning p? bara en dag.

 – Vi forts?tter p? den h?r linjen och ger d?rf?r ingen rekommendation till skolorna om att de borde ?verg? till distansundervisning i n?gon st?rre utstr?ckning ?n i nul?get. L?get varierar ?nd? i regionen fr?n ort till ort. Vi bereder som b?st ?tg?rder som ?r till f?r att trygga studentskrivningarna, s?ger Marina Kinnunen.

Coronasamordningsgruppen vill ?nnu po?ngtera att hobbyverksamhet i grupp f?r ?ver 20-?ringar enligt rekommendationerna b?r avbrytas.

?sterbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att man inte ska ordna privata tillst?llningar f?r ?ver 10 personer. Beslutet ?r i kraft till 31.3.2021.

 

Nyckeltal som beskriver coronal?get i ?sterbotten

Epidemins fas: spridningsfas

Totala antalet coronainfektioner: 1 752 (tisdagen den 9 februari)

Incidensen i regionen (14 dygn): 123 (tisdagen den 9 februari)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 6,25 %

 

M?tesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Gun Kapténs, Larsmo, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Tomas H?yry, Vasa, Jarkko Pirttiper?, K5, Miia Kaartinen, RFV, Heikki Kaukoranta, Vasa, Peter Niemine, VSVD, Timo Saari, NTM-centralen, Tia V?is?nen, THL, Petra Fager, VSVD, kommunikationsansvarig, P?ivi Berg, VSVD, sekreterare

 

?sterbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammans?ttning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta ?tg?rder med vilka man kan f?rhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Anv?ndningen av rekommendations- och begr?nsnings?tg?rder f?ruts?tter en ?vergripande bed?mning d?r beslut fattas och ?verv?gs utg?ende fr?n epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  f?rh?llande till grundl?ggande fri- och r?ttigheter.G? till "Aktuellt"